يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - 2019 August 18
جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی      
کد خبر: ۶۷۸۲
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۳
عبدالله گنجي مدير مسئول روزنامه جوان

در بدو امر باور بر اين است که روزنامه زنجيره اي يعني گروهي از روزنامه ها که از اتاق فرمان مشترک دستور مي گيرند.اين حرف درست است اما ايا هميشه اينطور است؟برخي مواقع خبر انقدر مهم است که از ديد هيچ رسانه اي نمي افتد .مثل روز توافق هسته اي،يک زلزله بزرگ،فوت يک شخصيت ملي .....اما اتاق فرمان زماني مفهوم مي يابد که هيچ اتفاق خاصي نيفتاده اما بايدبر موضوع يا سوژه اي متمر کز شد و با هدفي مشخص ان را به رسانه کشاند تا فرد يا موضوعي برجسته يا ضايع شود.خبر سازي به جاي وقوع خبر در همين نقطه اتفاق مي افتد. به اين مثل کارگاهي نگاه کنيد:

قرار است ده شهريور هيات رئيسه شوراي شهر تهران انتخاب شود. اتاق فرمان زنجيره اي ها مي خواهد رئيس شورا عوض شود تا در يکسال مانده به انتخابات بتوانند زير ساخت پيروزي را فراهم کنند و قاليباف و اصول گرايان ديگر در اين سمتها نباشند. براي اين کار چه مي کنند؟به تيتر هاي صفحه يک(تکرار مي کنم صفحه يک)چهار روزنامه در تاريخ 27/5/95 نگاه کنيد.

1-"پايتختي با 480 هزار پروژه نيمه تمام.شهرداري 61 هزار ميليارد تومان به شهر مقروض است"(روزنامه اعتماد)

2-"انتقاد به تند روي چمران"(شرق)

3-"خودکشي هاي زنجيره اي در خيابان بهشت:قاليباف خودکشي هاي اخير را با تعنه به دولت توجيه کرد"(تيتر يک ارمان)

4-"بي رغبتي برخي اصول گريان به ادامه مديريت چمران.ابراز اميدواري براي رياست مسجد جامعي"(افتاب يزد)

تو خود حديث مفصل بخوان از اين .....

نام:
ایمیل:
* نظر: